Dầu phanh DOT4 Johnsen’s Dot 4 Brake Fluid 355ml

110.000 

Dầu phanh tổng hợp có chứa các thành phần đặc biệt để bảo vệ chống lại hiện tượng khóa hơi và hút ẩm. Sử dụng cho hệ thống phanh đĩa, trống và phanh ABS.