Dầu chống rỉ sét 3M 5W 310g

100.000 

Chất bôi trơn chống rỉ sét đa ứng dụng. Làm tan cấu trúc rỉ sét, bôi trơn, làm sạch, bảo vệ chống rỉ sét kim loại.