Đánh bóng sơn xe ướt Turtle Wax & Dry 769ml

200.000 

Dung dịch làm bóng sơn xe ô tô, tạo cho bề mặt sơn trở lên sáng đẹp hơn, độ bóng cao và hiệu ứng lá sen nổi bật. Sử dụng khi mới rửa xe xong, lúc bề mặt sơn vẫn còn ướt.