Chống bám nước kính Bullsone RainOk Speed Spray 380ml

150.000 

Chai xịt tạo lớp phủ chống mưa trong 3 giây trên kính chắn gió (kính lái), gương bên, gương hậu hoặc gương cánh.