Chai xịt vệ sinh bình xăng con 3M 08866 241g

180.000 

Vệ Sinh Bình Xăng Con 3M làm sạch muội than, cặn bẩn bám trong bình xăng con, cổ hút và họng ga xe ô tô. Không ảnh hưởng đến các chi tiết trong họng ga.