Chai xịt vệ sinh bình xăng con 3M 08866 241g

180.000 

Chai xịt làm sạch và bôi trơn thân van tiết lưu, cổ hút gió và bộ chế hòa khí. Loại bỏ cặn, bụi bẩn và chất tích tụ bên trong bộ chế hòa khí.