Chai xịt dầu silicon Wurth Silicone spray 500ml

220.000 

Chất silicone được sử dụng cho nhiều mục địch bảo dưỡng và bôi trơn khác nhau. Ví dụ như bảo dưỡng roăng cửa kính xe ô tô, ăng-ten ôtô, cửa sổ trời, thanh vịn, bản lề, ngăn kéo, cửa chớp, và nhiều ứng dụng khác.