Chai xịt chống chuột ô tô 3M Rodent Repellant Coating P363 250g

250.000 

Chai xịt chống chuột ô tô 3M tạo lớp màng phủ bảo vệ các chi tiết điện, cao su và nhựa trong khoang động cơ, tránh sự cắn phá của chuột hay các loài gặm nhấm khác, hạn chế thiệt hại và an toàn trong khi vận hành xe.