Bình phun rửa xe bọt tuyết bơm tay MaxShine SFS001 1.5 lít

650.000 

Bình phun bọt tuyết cầm tay dùng để chăm sóc ôtô, rửa xe, vệ sinh gia đình và công nghiệp.