Bảo dưỡng nhựa ô tô Brilliant Ekokemika

366.000 1.050.000 

Dung dịch bảo dưỡng nhựa xe ô tô, nhựa taplo, cửa xe, cản xe và các chi tiết nhựa khác trên xe. Làm bóng đẹp với hiệu ứng chống tĩnh điện.