Chai xịt bảo dưỡng dây curoa Prestone Belt Dressing 170g

120.000 

Loại bỏ tiếng kêu, làm tăng độ bám và truyền tải. Bảo dưỡng kéo dài thời gian sử dụng dây curoa.